หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล วังบัว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
'' ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ''
วิสัยทัศน์ อบต.วังบัว
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังบัว
นายถาวร เหมือนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังบัวส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจก่อให้เกิด ความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชน ในตำบลทุกคนก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
วัด/สำนักสงฆ์ /ที่พักสงฆ์ จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

สำนักสงฆ์บ้านป่าเหียง ตั้งอยู่ หมู่ 1 บ้านป่าเหียง

สำนักสงฆ์สว่างอินทราราม ตั้งอยู่ หมู่ 2 บ้านโนนสว่าง

สำนักสงฆ์ใหม่โกรกน้ำซึม ตั้งอยู่ หมู่ 9 บ้านโกรกน้ำซึม

วัดปทุมทอง ตั้งอยู่ หมู่ 8 บ้านวังบัว

วัดวชิราราม ตั้งอยู่ หมู่ 5 บ้านเกาะลำไย

สำนักสงฆ์บ้านแหลมยาง ตั้งอยู่ หมู่ 6 บ้านแหลมยาง

สำนักสงฆ์ป่าธรรมก๋งจีน ตั้งอยู่ หมู่ 7 บ้านสามแยก

วัดสามแยก ตั้งอยู่ หมู่ 7 บ้านสามแยก

วัดท่าคร้อ ตั้งอยู่ หมู่ 4 บ้านท่าคล้อ

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง
 

สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  

ตำรวจบ้าน 2 รุ่น จำนวน 45 คน

อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 2 รุ่น จำนวน 44 คน

อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) จำนวน 88 คน
 
 
 
 
จุดตรวจ สภ.คลองขลุงประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ จุดตรวจบ้านป่าเหียง ตั้งอยู่ หมู่ 1 บ้านป่าเหียงและจุดตรวจบ้านแหลมยาง ตั้งอยู่ หมู่ 6 บ้านแหลมยาง
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งผ่านการอบรมตามหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว จำนวน 44 คน
 
 
 
 
มีพื้นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมในการผลิตพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด ส้มเขียวหวาน แก้วมังกร
 
ประชาชนมีความสามารถในการดำเนินการอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ไม้กวาด หมวกสาน ทอผ้า ทอเสื่อ ดอกไม้ประดิษฐ์ ขนมไทย พริกแกง เป็นต้น
 
ประชาชน สามารถพัฒนา / ส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีได้เป็นอย่างดี เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแข่งเรือ
 
หมู่บ้านสามง่าม ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข ในระดับจังหวัด ประจำปี 2553
 
 
 
 
กลุ่มอาชีพ จำนวน 10 กลุ่ม
กลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(นตผ.) จำนวน 4 กลุ่ม
 
กองทุนหมู่บ้าน ฯ จำนวน 10 กลุ่ม
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล จำนวน 1 เครือข่าย
 
กองทุน กข.คจ. จำนวน 6 กองทุน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 9 กลุ่ม
 
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับตำบล
เครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับตำบล
      จำนวน 1 เครือข่าย     จำนวน 1 เครือข่าย
 
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง
ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลวังบัว จำนวน 1 กลุ่ม
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10