˹ѡ
ITA
LPA
СȨҡк e-GP
˹ѡ
˹ѡ
˹§ҹ
˹§ҹ
ؤҡ
ؤҡ
§ҹ
§ҹ
º
º
ԡûЪҪ
ԡûЪҪ
'' ӺŹ ԴѲ
ѲҤسҾԵ
ɰԨ§ ''
·ȹ ͺ.ѧ
ͧúǹӺ
ѧ
¶ ͹
¡ͧúǹӺѧ
1
2
 
 
  Ǵ :ǻЪѹ Ǵ :  
 
  :   ¡ԡä
 
Ǵ   Ǣ͢ ѹ Ҫ
 
ǻЪѹ   »ÃСÒÈͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃèÊǹµÓºÅÇѧºÑÇâ¤Ã§¡ÒáèÍÊÃéÒ§¶¹¹¤Í¹¡ÃÕµàÊÃÔÁàËÅç ÊÒ·ҧàÅÕºÃÔÁáÁè¹éÓ»Ô§ (ºÃÔàdz˹éÒºéÒ¹¹ÒÂÂÍ´) ËÁÙè·Õè 6 ºéÒ¹áËÅÁÂÒ§ µÓºÅÇѧºÑÇ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)  17 .. 2563 52
ǻЪѹ   »ÃСÒÈͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃèÊǹµÓºÅÇѧºÑǨéÒ§¡èÍÊÃéÒ§´éÇ¡ÒûÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)â¤Ã§¡ÒëèÍÁÊÃéÒ§¶¹¹ÅÒ´ÂÒ§¼ÔǨÃҨê¹Ô´à¤¾«ÕÅ ÊÒÂ˹éÒºéÒ¹¹Ò¹éÍÂ-¹ÒÂÊѧàÇÕ¹ á¡éǺÑÇ´Õ ËÁÙè·Õè ñð  17 .. 2563 33
ǻЪѹ   ÃÒ§ҹ¡ÒÃÃѺ – ¨èÒÂà§Ô¹Ê´ §º·´Åͧ »ÃШÓà´×͹¡ØÁÀҾѹ¸ì 2563   5 .. 2563 14
ǻЪѹ   »ÃСÒÈͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅÇѧºÑÇàÃ×èͧ »ÃСÒȼÙ骹СÒÃàʹÍÃÒ¤Ò ¨éÒ§â¤Ã§¡ÒèéÒ§àËÁÒà¨ÒкèͺҴÒÅÃкº»ÃлÒËÁÙèºéÒ¹ (ËÅѧ Ⱦ´.ºéÒ¹à¡ÒÐÅÓãÂ) ËÁÙè·Õè õ ºéÒ¹à¡ÒÐÅÓã â´ÂÇÔ¸Õ੾ÒÐà¨ÒШ§  18 .. 2563 36
ǻЪѹ   ÃÒ§ҹ¡ÒÃÃѺ – ¨èÒÂà§Ô¹Ê´ §º·´Åͧ »ÃШÓà´×͹Á¡ÃÒ¤Á 2563   7 .. 2563 13
ǻЪѹ   »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì§Ò¹»ÃÐླÕ\"¹º¾ÃÐ - àÅè¹à¾Å§ áÅЧҹ¡ÒªÒ´¨Ñ§ËÇÑ´¡ÓᾧྪÃ\"»ÃÐ¨Ó»Õ ¾.È.2563  5 .. 2563 84
ǻЪѹ   »ÃСÒÈͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅÇѧºÑÇ àÃ×èͧ ¡ÒÃÃѺÊÁѤúؤ¤Åà¢éÒÃѺ¡ÒÃÊÃÃËÒà»ç¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑ駻ÃШÓͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅÇѧºÑÇ  28 .. 2563 74
ǻЪѹ   »ÃСÒÈͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅÇѧºÑÇ àÃ×èͧ á¨é§¡Ó˹´¡ÒâÍÃѺ¤×¹à§Ô¹»ÃСѹÊÑ­­Ò  24 .. 2563 92
ǻЪѹ   ÃÒ§ҹ¡ÒÃÃѺ – ¨èÒÂà§Ô¹Ê´ §º·´Åͧ »ÃШÓà´×͹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562   6 .. 2563 12
ǻЪѹ   ÃÒ§ҹ¡ÒÃÃѺ – ¨èÒÂà§Ô¹Ê´ §º·´Åͧ »ÃШÓà´×͹¾ÄȨԡÒ¹ 2562   4 .. 2562 11
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....˹ش >> 39
 
º䫵 | º¡äͧǹؤ | º¡ѡҤ蹤ʹ䫵 | Ἱѧ䫵
Version 鹵Ӣͧ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10