โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2556  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2556 ณ ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2556 เวลา 16.14 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว

ผู้เข้าชม 271 ท่าน